Eisen aan draagmoeders

  • Hoe word ik draagmoeder?

   Draagmoeder kan een vrouw worden van twintig tot vijfendertig jaar met een goede psychosomatische gezondheid, die ten minste een eigen gezond kind heeft. Als de draagmoeder getrouwd is is een schriftelijke toestemming van haar echtgenoot vereist tot haar deelname aan het programma.

  Uit de praktijk blijkt dat ongeveer zeventig procent van de vrouwen die zich bij ons bedrijf hebben aangemeld om draagmoeder te worden worden al in de eerste fase afgekeurd, tijdens het gesprek met en het testen door een psycholoog.

  De resterende kandidaten ondergaan een serieus medisch onderzoek, dat het volgende omvat:

  - bepalen van bloedgroep en RH factor;

  - bloedonderzoek naar syfilis, HIV, hepatitis B en C (3 maanden geldig);

  - onderzoek naar infecties: chlamydia, herpes genitalis, ureaplasmosis, mycoplasmosis, Cytomegalovirus (CMV), rubella (6 maanden geldig);

  - algemeen urineonderzoek (1 maand geldig);

  - klinische bloedonderzoek + bloedstolbaarheid (1 maand geldig);

  - biochemisch bloedonderzoek: ALT, AST, bilirubine, suiker, ureum (1 maand geldig);

  - fluorografie (1 jaar geldig);

  - flora onderzoek – urethrale en cervicale uitstrijkjes en vagina zuiverheid (1 maand geldig);

  - cytologische beoordeling van uitstrijkjes van de baarmoederhals;

  - onderzoek door de therapeut en verklaring over de gezondheidsstaat en geen contra-indicaties voor het uitdragen van de zwangerschap (1 jaar geldig);

  - onderzoek door een psychiater en zijn verklaring (eenmalig);

  - algemeen en gespecialiseerd gynaecologisch onderzoek (vóór elke poging van inductie van superovulatie).

  De draagmoeder moet vanzelfsprekend geen slechte gewoontes hebben die de ontwikkeling van de foetus negatief kunnen beïnvloeden (alcohol, drugs, roken, etc.).

  • Wat zegt de wet over het draagmoederschap?

  Het draagmoederschap dat een van de GVT methoden is wordt door een aantal wetten en uitvoeringsbepalingen geregeld, waarmee u kennis kannemen in de afdeling "Rechtskwesties".

  De juridische regeling van de draagmoederschapsprocedure is nodig om de rechten van de draagmoeder en de biologische ouders te beschermen. Bij het sluiten van de overeenkomst tot draagmoederschap in het Agentschap wil iedere partij dat al haar punten stipt worden nageleefd.

  Het agentschap voor draagmoederschap stelt de overeenkomst op op basis van de wetgeving en controleert vervolgens nauwkeurig dat er geen problemen ontstaan met de uitvoering van de punten van de overeenkomst tot draagmoederschap.

  Ons agentschap voor draagmoederschap  geeft bij het sluiten van de overeenkomst garanties zowel aan de draagmoeder als aan de biologische ouders. Door het zich wenden tot specialisten zorgt ervoor dat de partijen beschermd zijn wanneer de bijzondere omstandigheden (overmacht) zich voordoen en dat zij er zeker van zijn dat de procedure in alle stadia zal worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de overeenkomst tot draagmoederschap, gesloten op basis van de wetten van de Russische Federatie.

  • Overeenkomst tot draagmoederschap

   De vrouwen die willen weten hoe zij draagmoeder kunnen worden vragen vaak hoe de overeenkomst eruit ziet die zij zullen moeten tekenen.

  Op onze website kunt u zien wat een modelovereenkomst is die de biologische ouders met een draagmoeder sluiten. Natuurlijk moet u rekening mee houden dat het een algemene vorm is op basis waarvan een document door de juristen van ons bedrijf wordt opgemaakt dat in ieder concreet geval optimaal is.

  We willen u erop te attenderen dat alle vragen betreffende de prijs van de draagmoeder diensten buiten de basisovereenkomst vallen en in de bijlage bij de overeenkomst met de draagmoeder vastgelegd worden.

  Of de vrouw draagmoeder zal worden hangt daarvan af of zij aan de gestelde eisen voldoet. De taak van het agentschap voor draagmoederschap is om naar een draagmoeder te zoeken en haar grondig te onderzoeken. Daarna gaan de juristen van het bedrijf een overeenkomst opstellen, de bepalingen waarvan rekening moeten houden met de rechten van de draagmoeder en de biologische ouders, gebaseerd op de wetten van de Russische Federatie over het draagmoederschap. Verder zullen de specialisten de draagmoederschapsprocedure begeleiden om de problemen te voorkomen in verband met de uitvoering van elk punt van de overeenkomst.

  Tot slot voeren wij aan de vragen welke vaak door de vrouwen worden gesteld die draagmoeder willen worden.

  Vraag: Wanneer word ik draagmoeder als ik het onderzoek met succes doorgelopen hebt?

  Antwoord: Nadat het medisch onderzoek zal aantonen dat u voor het draagmoederschap bent geschikt zult u een overeenkomst met het agentschap tekenen en in de database worden opgenomen. U kunt aan het programma meteen deel nemen zodra u door de biologische ouders gekozen zal worden.

  Vraag: Wanneer wordt de vergoeding aan een draagmoeder betaald?

  Antwoord: De vergoeding voor het verlies van actuele inkomsten tijdens de periode van de deelname aan het draagmoederschapsprogramma wordt betaald na de geboorte van het kind en de ondertekening van de documenten die nodig zijn om het kind bij de instellingen van de burgerlijke stand in te schijven.

  Vraag: Als ik mijn diensten als draagmoeder aanbied wordt het dan in de overeenkomst bepaald dat de betaling voor mijn maandelijkse onderhoud afgetrokken zal worden van het bedrag van de vergoeding betaald na de geboorte van het kind?

  Antwoord: Nee, het bedrag van de maandelijkse betalingen wordt door ons Agentschap voor draagmoederschap van het bedrag van de vergoeding niet afgetrokken.

  Ons bedrijf heeft een leidende positie ten opzichte van andere medische centra die de diensten met betrekking tot draagmoederschap in Rusland verlenen.

Wij beantwoorden al uw vragen betreffende het draagmoederschap via het telefoonnummer:
 007 495 215-55-44.
Wij wachten op uw telefoontje!