Fasen van het draagmoederschap programma

 • Kennismaken met het Bedrijf, zijn diensten en de situatie met draagmoederschap in Rusland (www.sweetchild.ru).
 • Bellen met het Bedrijf, details van samenwerking toelichten, datum en tijd van de persoonlijke afspraak vaststellen.
 • Verkrijgen van een Russisch inreisvisum, reserveren van tickets en hotel (met ondersteuning van medewerkers van het Bedrijf).
 • Aankomst in Rusland.
 • Juridisch adviesgesprek op het kantoor van het Bedrijf (beantwoorden van vragen, kiezen van een tariefplan).
 • Medisch adviesgesprek (de kliniek wordt door het Bedrijf geregeld naar keuze van biologische ouders).
 • Sluiten van de overeenkomst.
 • Voorstellen van draagmoeders.
 • Goedkeuren van de kandidatuur van de draagmoeder door de behandelend arts en de biologische ouders.
 • Betalen van de overeenkomst.
 • Medisch onderzoek van de echtgenoten (indien het van tevoren niet bekend is of het genetisch materiaal van de donoren gebruikt zal worden).
 • Daarna wordt een van de volgende opties gekozen afhankelijk van de resultaten van het medisch onderzoek en wensen van de biologische ouders:

  OPTIE 1 (het genetisch materiaal van beide echtgenoten of de eicel van de biologische moeder + het donorsperma, verse embryo's):
  de synchronisatie van de cyclus van de draagmoeder en die van de biologische moeder, de keuze van de spermadonor (indien nodig), de stimulatie en verkrijging van eicellen van de biologische moeder + de voorbereiding voor de overdracht naar de draagmoeder, verkrijging van het genetisch materiaal van de man, de bevruchting en kweking van embryo's, de overdracht van embryo’s, de cryopreservatie van overgebleven embryo’s (indien nodig ), het vertrek van de biologische ouders naar het land van woonst - de genetische moeder moet in Rusland blijven voor de periode van stimulatie van superovulatie (niet langer dan 3 weken).

  OPTIE 2 (gebruik van de donoreicel, eventueel in combinatie met het donorsperma): de keuze van de eiceldonor, de inlevering en cryopreservatie van het mannelijk genetisch materiaal of de keuze van de spermadonor (indien nodig), het vertrek van de biologische ouders naar het land van woonst (verdere medische procedures voor het verkrijgen en overdragen van embryo’s gebeuren zonder de deelname van de biologische ouders) - de biologische ouders moeten in Rusland 2-3 dagen vanaf het begin van het programma blijven.

  OPTIE 3 (het behandelingsschema met de stimulatiekuur in het thuisland: het gebruik van het biologisch materiaal van de genetische ouders + cryopreservatie of het gebruik van eerder ingevroren embryo's) - het vertrek van biologische ouders naar het land van woonst, de uitvoering van de IVF-behandeling in het land van woonst, de cryopreservatie van embryo's, het vervoer van embryo’s naar Rusland, de voorbereiding van de draagmoeder, de overdracht van embryo’s naar de draagmoeder – nadat de overeenkomst is gesloten en het medisch onderzoek is gedaan kunnen de biologische ouders terug naar het thuisland gaan en hoeven niet langer in Rusland te blijven.

 • Bevestigen van het zwangerschap van de draagmoeder, het informeren van de biologische ouders (wordt gedaan door medewerkers van het bedrijf). Als er geen zwangerschap heeft plaatsgevonden, keert u terug naar punt 12.
 • Informeren van de biologische ouders over het verloop van het zwangerschap (betreffende resultaten van medische onderzoeken, in onvoorziene gevallen, in alle andere gevallen één keer in 10 dagen, de wijze van informeren wordt door het Bedrijf met de biologische ouders overlegd).
 • Op basis van de resultaten van het medisch onderzoek wordt de vermoedelijke bevallingsdatum vastgesteld, waarover de genetische ouders worden geïnformeerd (wordt gedaan door werknemers van het Bedrijf).
 • Verkrijgen van een Russisch inreisvisum door biologische ouders, reserveren van tickets en hotel of huren van een appartement (met ondersteuning van medewerkers van het Bedrijf).
 • Aankomst in Rusland, het regelen van alledaagse zaken betreffende het verblijf van ouders en hun baby (voeding etc.). Het wordt aanbevolen dat beide ouders naar Rusland komen. Wij adviseren de biologische ouders van tevoren aan te komen, bijvoorbeeld in het geval van een meerlingzwangerschap is het wenselijk om in de week 33-34 van het zwangerschap te komen.
 • Bevalling, ontmoeting met uw baby.
 • Verkrijgen van de toestemming van de draagmoeder tot vermelding van de biologische ouders in de geboorteakte (wordt gedaan door medewerkers van het Bedrijf).
 • Voorbereiden van een set documenten die nodig zijn om het kind bij de dienst Burgerlijke stand te laten registreren (wordt door het Bedrijf gedaan).
 • Regelen van een professionele tolk/vertaler (wordt door het Bedrijf gedaan).
 • Krijgen van een geboorteakte van het kind in de vorm zoals vastgesteld door de staat met vermelding van de biologische ouders als moeder en/of vader van het pasgeboren kind (wordt door de Vennootschap gedaan in de verplichte aanwezigheid van de biologische ouders).
 • Krijgen van het kind in het ziekenhuis (bij een normale bevalling en een goede toestand van het kind gebeurt het op de vierde dag na de geboorte). U moet de geboorteakte bij zich hebben, verkregen bij de dienst Burgerlijke stand.

Daarmee heeft het Bedrijf aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldaan. Het kind is in volledige overeenstemming met de Russische wetgeving geregistreerd, de geboorteakte van het kind bevat geen enkele aanwijzing dat het kind via draagmoederschap werd geboren.


 • Naturalisatie van het kind. De duur en het verloop van het naturalisatieproces van het kind kunnen verschillen per land. De hele procedure is in het algemeen identiek aan die voor een echtpaar, wiens kind tijdens hun reis in het buitenland werd geboren. Indien het kind in een land wordt genaturaliseerd waar draagmoederschap niet verboden is, neemt het standaard 3 a 10 dagen in beslag om alle nodige documenten te regelen. Voor landen waar draagmoederschap bij wet is verboden is het ook mogelijk om het kind daar te naturaliseren. Er zijn verschillende opties voor naturalisatie van het kind in dergelijke landen. De meest passende optie wordt gekozen afhankelijk van het concrete land en wordt tijdens het adviesgesprek afzonderlijk besproken.
 • Vertrek naar het land van woonst.