Hoe vind je een draagmoeder

In deze afdeling willen we vertellen hoe u een draagmoeder kan vinden, welke manier om naar een draagmoeder te zoeken optimaal is en welke nadrukkelijk af te raden zijn.

Wij gaan ervan uit dat u niet alleen een vrouw wil vinden die haar toestemming geeft om uw kind uit te dragen maar juist degene is die perfect voor dit doel is geschikt. U kunt op verschillende manieren proberen naar een draagmoeder te zoeken, toch is het ongetwijfeld de meest verstandige om zich tot een bedrijf te wenden dat voor de complete begeleiding van het draagmoederschapsprogrammakan zorgen en een goede reputatie op dit gebied heeft.

Maar voordat we dieper ingaan op deze oplossing van het probleem laten wij ook andere mogelijke opties bekijken.

  1. U kunt iemand uit de familie- of kennissenkringvragen om draagmoeder te worden. Als u deze gelegenheid hebt kies maar liefst deze optie. Helaas moeten wij toekennen dat het in de praktijk heel zelden voorkomt dat het kind door iemand uit de familiekring van de biologische moeder wordt uitgedragen. Het feit is dat het vinden van iemand die bereid is u te helpen nog lang niet alles is, gezien het nodig is dat deze persoon aan de eisen moet voldoen welke aan een draagmoeder worden gesteld.
  1. Om een draagmoeder te vinden, kunt u proberen zich tot een van de IVF klinieken te wenden, maar in de regel hebben zij geen reële database van draagmoeders die het volledige onderzoek hebben ondergaan. In de meeste gevallen gaan de administrateurs van het medisch centrum de vrouwen gewoon in een lijstje opnemen die bellen en hun diensten als draagmoeder aanbieden, waarbij er geen voorselectie uit de kandidaten door de kliniek wordt gemaakt (psychologische tests en het medische onderzoek). Bovendien is het heel onwaarschijnlijk dat u daar kunt vernemen welk bedrag aan de draagmoeder als vergoeding betaald moet worden. Er worden momenteel de juridische kantoren bij een aantal klinieken geopend om het zoeken naar een draagmoeder voor de patiënten te vereenvoudigen. Maar we raden u aan om eerst het volume van de geleverde diensten en de prijs daarvan te vergelijken met wat de agentschappen kunnen bieden, gespecialiseerd in de begeleiding van het draagmoederschapsprogramma.
  1. Het zelfstandig zoeken naar een draagmoeder op de gespecialiseerde websites of door middel van het plaatsen van advertenties lijkt erg ondoeltreffend te zijn. Behalve de uitstekende algemene en reproductieve gezondheid moet de draagmoeder een geestelijk normale en psychologisch adequate vrouw zijn. In dit geval is er natuurlijk geen sprake van een voorafgaand onderzoek of het testen door professionele psychologen, waardoor u in de toekomst voor onaangename verrassingen kunt komen staan. De somatische gezondheid van de potentiële draagmoederkan ondanks haar beweringen verre van perfect zijn. Maar voordat u het zeker weet moet u de reis- en verblijfskosten betalen, alsmede het onderzoek van de vrouw bij een van de klinieken die u vertrouwt. Er kunnen veel van zulke kandidaten zijn.
  1. Het wenden tot de private tussenpersonen die naar een draagmoeder op provisiebasis zoeken verschilt niet veel van de vorige optie. Deze tussenpersonen zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende diensten, nog daargelaten dat zij vanzelfsprekend geen enkel database van draagmoeders hebben (zelfs als ze hun foto's aan u laten zien en proberen van het tegendeel te overtuigen), zodat het verder zoeken volgens hetzelfde schema wordt uitgevoerd (advertenties offline en online plaatsen, alsook op de themaforums enz.). Kortom zijn er in dit geval garanties en kansen op succes dezelfde als die bij het zelfstandig zoeken, met het enige verschil dat u het geld aan de tussenpersoon moet betalen.
  1. Indien u dus niemand uit de familie- of kennissenkring hebt die bereid is om het kind voor u uit te dragen, raden wij u aan zich tot bedrijf wenden dat op professionele basis voor de complete begeleiding van de overeenkomsten tot draagmoederschap zorgt.

We nemen ons bedrijf als voorbeeld om een opsomming van de voordelen van deze optie te noemen.

  • U hoeft niet te proberen de draagmoeder zelf te vinden. Wij hebben een uitgebreide database van draagmoeders die een serieuze voorselectie en het volledige onderzoek hebben ondergaan in overeenstemming met de eisen van hetMinisterie van Gezondheid en Sociale Ontwikkeling. Al onze draagmoeders zijn getest door een professionele psycholoog met een ruime praktische ervaring op dit gebied. Wij hebben geen wachtlijst, u kiest een draagmoeder en zekan onmiddellijk deel aan het programma nemen.
  • Ons bedrijf biedt een vast bedrag dat aan de draagmoeder als vergoeding wordt betaald en een vaste prijs van de overeenkomst tot draagmoederschap dat in de toekomst niet gewijzigd zal worden in verband met welke omstandigheden dan ook.
  • Ons bedrijf draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel het vinden van een draagmoeder als alle andere fasen van het proces in het kader van de overeenkomst tot verlening van diensten in het kader van het draagmoederschapsprogramma.

Denk goed na over de manier waarop u een draagmoeder gaat zoeken en probeer een weloverwogen besluit te nemen. Welke manier u ook kiest om een draagmoeder te vinden wensen we u veel geluk en een snelle ontmoeting met uw kind!

Ons bedrijf heeft een leidende positie ten opzichte van andere medische centra die de diensten met betrekking tot draagmoederschap in Rusland verlenen.

Voor alles wat u wil weten over dit onderwerp kunt u bij ons terecht via het telefoonnummer:
 007 495 215-55-44.
Wij wachten op uw telefoontje!