Prijslijst

De bepaling van de prijs van het draagmoederschap programma is een moeilijke taak, omdat elke situatie anders is en de prijs van het programma afhankelijk is van een set van diensten die nodig zullen zijn om het programma succesvol uit te voeren. Een typische procedure voor de geboorte van het kind met gebruik van het draagmoederschap programma kost bij ons bedrijf van 54.000 euro tot 65.000 euro, afhankelijk van de concrete situatie. Dit bedrag is inclusief de kosten van al onze diensten binnen het standaard draagmoederschap programma, alle betalingen aan de draagmoeder bij het normale verloop van het zwangerschap en de bevalling, de kosten van de IVF-kliniek uitgaande van 1 embryooverdracht, de medische kosten van prenatale en natale zorg bij het ongecompliceerde zwangerschap en de ongecompliceerde bevalling.

U moet er echter wel rekening mee houden dat er de factoren aan de orde kunnen komen die de totale kosten aanzienlijk kunnen verhogen: dit kunnen de kosten zijn i.v.m. een meerlingzwangerschap (tweeling of drieling), de medische kosten afhankelijk van de gekozen medische instellingen, complicaties tijdens het zwangerschap of tijdens de bevalling, de noodzakelijke eiceldonatie of de IVF-behandeling in meerdere cycli etc.

Wij worden vaak daarmee geconfronteerd dat deze onzekerheid voor de klanten angstaanjagend is, want zij willen graag nog vóór het begin van het draagmoederschap programma precies weten wat de totale kosten van het programma zijn. Rekening houdend met deze bezorgdheid van onze klanten en om aan hun wensen tegemoet te komen hebben wij een aantal draagmoederschap programma's gemaakt waarbij de overeenkomst met vaste prijs wordt gesloten. Dit helpt om de financiële risico's van de klant te minimaliseren. De klant betaalt in dit geval de in de overeenkomst vastgestelde prijs en maakt geen zorgen meer over de onvoorziene kosten die tijdens de uitvoering van het programma kunnen ontstaan (en die ontstaan meestal wel). Deze kosten en dienovereenkomstig de financiële risico's nemen wij voor onze rekening. Alle overeenkomsten van dit type omvatten alle diensten die nodig zijn voor de geboorte van het kind. Op dit moment kiezen de meeste van onze klanten juist voor dit type overeenkomsten. Voor meer informatie over de overeenkomsten met het draagmoederschap programma tegen vaste prijs kunt u bij ons agentschap terecht.Prijslijst diensten van het agentschap (alle prijzen zijn in US dollar)

Adviesgesprek inzake algemene kwesties van draagmoederschap in Rusland Een telefonisch of persoonlijk gesprek met de medewerkers van het bedrijf. Het doel van dit adviesgesprek is om u te helpen te begrijpen wat de algemene aspecten van het bestaan van draagmoederschap in Rusland zijn, alsmede juridische bijzonderheden van draagmoederschap programma's in Rusland. Gratis
Adviesdiensten Bespreking van de verschillende opties voor programma's, een gedetailleerde bespreking van het gekozen programma, het beantwoorden van vragen met betrekking tot de uitvoering van het programma. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het voor het advies betaalde bedrag in mindering gebracht op de totale prijs van de overeenkomst. 250 US dollar
Managen van het draagmoederschap programma Besturen van alle aspecten van het draagmoederschap proces, IVF-behandeling (of behandelingen) gedurende de hele duur van het zwangerschap en de bevalling. 1.000 US dollar
Betaling van diensten van het agentschap 24-uur ondersteuning voor draagmoeders en biologische ouders, hulpverlening aan de draagmoeder bij het uitvoeren van het protocol inzake het innemen van medicijnen en het uitvoeren van procedures (thuis, indien het nodig is), het regelen, indien nodig, van accommodatie/eten/andere alledaagse zaken voor de draagmoeder, organisatie van en controle op bezoeken van de draagmoeder aan de arts en/of procedures te allen tijde en alle gevallen indien het nodig of gewenst is, toezicht op de naleving van medische voorschriften door de draagmoeder (met inbegrip van die betrekking hebben op het volgen van een bepaalde levenswijze), de regelmatige communicatie met de draagmoeder en de biologische ouders. 3.000 US dollar
Vinden van een draagmoeder Selecteren van een draagmoeder uit de database van draagmoeders van Sweetchild, controleren of de draagmoeder voldoet aan de eisen van verordening van het Ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie Nr. 107, controle van de fysieke toestand van de draagmoeder (een medisch onderzoek door een vruchtbaarheidsspecialist), controle van de psychologische toestand van de draagmoeder, controle van de draagmoeder op loyaliteit. Goedkeuring van de draagmoeder door de vruchtbaarheidsspecialist en de biologische ouders. 3.000 US dollar
Juridische ondersteuning van van het draagmoederschap programma Het adviesgesprek voor de draagmoeder en de biologische ouders over alle zaken van juridische aard met betrekking tot de uitvoering van hun draagmoederschap programma, de bepaling van de rechten, verplichtingen en garanties van de partijen, het opstellen van overeenkomsten waarin de relaties tussen de draagmoeder, de biologische ouders en het agentschap worden vastgesteld. Een juridisch onderzoek, ondertekening (indien nodig) en begeleiding van overeenkomsten die de dienstverlening door derden regelen. Juridische vormgeving van de toestemming van de draagmoeder tot vermelding van de biologische ouders/ouder in de geboorteakte van het kind. 4.000 US dollar
Krijgen van de geboorteakte van het kind bij de dienst Burgerlijke stand Advisering aan en organisatorische ondersteuning voor de ouders van het kind bij het krijgen van de geboorteakte bij de dienst Burgerlijke stand (voor man/vrouw echtparen, ongehuwde man/vrouw koppels, alleenstaande vrouwen indien er medische redenen zijn voor het draagmoederschap programma). Gratis
Extra: werk met buitenlanders Voor een extra vergoeding worden de diensten verleend aan de ouders die buiten Rusland wonen. De vergoeding van kosten in verband met het werk op afstand, waaronder die van communicatie, overuren van medewerkers vanwege het tijdsverschil etc. 1.000 US dollar
Extra: krijgen van de geboorteakte van het kind bij de dienst Burgerlijke stand (autonoom vaderschap) In het geval van de programma's met autonoom vaderschap wordt de geboorteakte van het kind afgegeven op grond van een gerechtelijk vonnis. Aangezien in Rusland geen systeem van rechtspraak is op basis van gerechtelijke precedenten, is het onmogelijk om het volume van werk vooraf te bepalen dat in dit geval uitgevoerd moet worden. De prijs van diensten wordt bepaald op basis van de werkelijke tijd besteed door advocaten van Sweetchild om ervoor te zorgen dat het noodzakelijke gerechtelijke vonnis wordt uitgesproken. 50 US dollar per werkuur van 1 specialist, inclusief de voorbereiding voor gerechtszittingen, maar niet minder dan 10.000 US dollar
Extra: voor buitenlanders – naturalisatie van het kind Advisering aan en organisatorische ondersteuning voor de ouders van het kind met betrekking tot de naturalisatie van het kind bij de consulaire autoriteiten van het land waar de ouders van het kind wonen (voor man/vrouw echtparen, ongehuwde man/vrouw koppels, alleenstaande vrouwen indien er medische redenen zijn voor het draagmoederschap programma) (deze diensten worden slechts verleend indien draagmoederschap in het land van naturalisatie legaal is). Gratis
Extra – voeding voor de draagmoeder Hulp bij het opstellen van speciale voedingsschema’s voor de draagmoeder, advisering door een diëtist. 500-800 US dollar
TOTAAL 11.250 -13.050 US dollar


Verplichte vergoedingen voor de draagmoeder

Basisvergoeding voor gestationeel draagmoederschap Eenmalige betaling aan de draagmoeder. Deze vergoeding wordt betaald in het geval van een doodgeboren kind of de geboorte van een kind met ontwikkelingsstoornissen, indien geen schuld van de draagmoeder daaraan is bewezen (behalve de voortijdige bevalling, zie hieronder). Draagmoeder zonder ervaring: 23.000 US dollar
Draagmoederschap met ervaring: 28.000 US dollar
Maandelijkse uitkering aan de draagmoeder (vergoeding voor voeding) Deze uitkering wordt betaald vanaf het moment dat het zwangerschap is bevestigd en gedurende het gehele zwangerschap tot aan de bevalling of een andere beëindiging van het zwangerschap. 500 US dollar per maand
Toelage voor aankoop van zwangerschapskleding Deze toelage wordt op de 12e week van het zwangerschap aan de draagmoeder betaald. 1.200 US dollar
Betaling van kosten voor mobiele telefoon Dit bedrag wordt betaald vanaf de toetreding van de draagmoeder tot het programma en gedurende het gehele zwangerschap tot de overdracht van het kind aan de biologische ouders na de geboorte of een andere beëindiging van het zwangerschap. 50 US dollar per maand
Totaal 29.400-34.400 US dollar


Eventuele aanvullende betalingen aan de draagmoeder

Vergoeding voor de testbehandeling Deze vergoeding wordt betaald indien de draagmoeder een testbehandeling moet ondergaan (medicijnen innemen om de reactie van het slijmvlies van de baarmoeder en de reactie op hormonen te controleren). 100 US dollar
Vergoeding voor de onderbroken behandeling Deze vergoeding wordt betaald indien de behandeling na het begin van het innemen van medicijnen wordt onderbroken, waaraan de draagmoeder geen schuld heeft. 80 US dollar
Selectieve reductie / zwangerschapsonderbreking / buitenbaarmoederlijke zwangerschap Dit bedrag wordt betaald wanneer een dergelijk geval zich voordoet. Het is bedoeld om onaangename gevoelens, ongemak en risico's in verband met dergelijke gevallen aan de draagmoeder te vergoeden. 500 US dollar
Vergoeding voor invasieve procedures Deze vergoeding wordt betaald wanneer een dergelijk geval zich voordoet. Het is bedoeld om onaangename gevoelens en ongemak aan de draagmoeder te vergoeden bij het ondergaan van tests, zoals het wijder maken van de baarmoederhals om een monster te nemen van epitheel van baarmoeder, vlokkentest, vruchtwaterpunctie, of bij gebruik van andere methoden van diagnostiek/screening en bij uitvoering van andere procedures die als pijnlijk worden beschouwd. 300 US dollar per geval
Keizersnede De betaling is bedoeld om onaangename gevoelens, ongemak, risico’s en tijd aan de draagmoeder te vergoeden die nodig is voor het herstel van haar organisme na een door de arts aangeraden keizersnede. Het wordt betaald in het geval van een doodgeboren kind of de geboorte van een kind met ontwikkelingsstoornissen, indien geen schuld van de draagmoeder daaraan is bewezen. 1.000 US dollar
Voortijdige bevalling Dit bedrag wordt berekend volgens de formule (betaling) = (basisvergoeding)/42 x (het werkelijke aantal weken van het zwangerschap op het moment van de bevalling). Het wordt betaald in het geval van een doodgeboren kind of de geboorte van een kind met ontwikkelingsstoornissen, indien geen schuld van de draagmoeder daaraan is bewezen. 12.000 – 24.000 US dollar
Verlies van voortplantingsorganen en/of onvermogen tot voortplanting Voorbeeld: het verlies van eileiders, baarmoeder, eierstokken. 1.000 – 3.000 US dollar
Meerlingzwangerschap (tweeling) Dit bedrag wordt aan de draagmoeder betaald binnen 7 dagen na de geboorte van het kind en ondertekening van haar toestemming tot vermelding van de biologische ouders in de geboorteakten van kinderen. 6.000 US dollar
Kosten van de draagmoeder tijdens het reizen Het wordt indien nodig betaald om kosten in verband met verblijf, vlucht, autohuur en andere toepasselijke kosten te vergoeden. Aan de hand van verstrekte bonnetjes
Gebruik van eigen auto door de draagmoeder Deze vergoeding wordt indien nodig betaald; de betaling wordt voor het aantal kilometers gedaan, indien de draagmoeder haar eigen auto gebruikt voor alle reizen naar plaatsen gelegen op meer dan 30 kilometer van haar huis (enkele reis) of buiten de plaats van haar verblijf met het oog op het naleven van medische en andere voorschriften in verband met het zwangerschap. 5 US dollar per km
Oppas voor het kind van de draagmoeder Deze vergoeding wordt indien nodig betaald; een oppas voor kinderen van de draagmoeder wordt betaald, indien het nodig is in verband met het ondergaan van medische onderzoeken, procedures etc. 5 US dollar per uur
Kosten van de draagmoeder tijdens het bed houden Deze vergoeding wordt betaald, indien de draagmoeder moet het bed houden op voorschrift van arts wegens complicaties tijdens het zwangerschap. Daarbij worden de werkelijke kosten vergoed, zoals verzorging van kinderen/oppas, schoonmaken, wasserij/stomerij, eten koken, boodschappen doen, autorijden etc. 100 US dollar per week


Betaling van medische diensten, diensten verleend door derden

Onderzoek van de biologische ouders Adviesgesprekken met specialisten / bloedonderzoek / spermaonderzoek / onderzoek naar infectieziekten bij de biologische ouders (de prijs is afhankelijk van de kliniek). 300 -2.000 US dollar
IVF-behandeling met het vers biologisch materiaal De gemiddelde prijs van een voorgenomen IVF-behandeling met het vers biologisch materiaal (de prijs is afhankelijk van de kliniek). Dit bedrag is inclusief de prijs van medicijnen die worden gebruikt. 6.000 -8.000 US dollar
IVF met ingevroren biologisch materiaal De gemiddelde prijs van een voorgenomen IVF-behandeling met het ingevroren biologisch materiaal (de prijs is afhankelijk van de kliniek). Dit bedrag is inclusief de prijs van medicijnen die worden gebruikt. 3.000 -5.000 US dollar
Kosten in verband met het gebruik van donorsperma (indien nodig) De gemiddelde prijs van 1 portie donorsperma (de prijs is afhankelijk van de spermabank en de gekozen donor). 1.000 -2.500 US dollar
Kosten in verband met het gebruik van donoreicellen (indien nodig) Het honorarium van het agentschap voor het vinden van de donor, de vergoeding van kosten en beloning van de donor, kosten van onderzoek, kosten van medische procedures en medicijnen, juridische diensten etc. 5.500 -7.000 US dollar
Prijs van medische diensten voor prenatale zorg Dit bedrag is inclusief de bezoeken aan nodige specialisten, analysen, naleving van voorschriften van arts bij een ambulante zorg. De kosten kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden en de kliniek. De prijs van deze diensten is exclusief de betaling in de gecompliceerde gevallen van prenatale zorg (ziekenhuisopname etc.) 3.000 -5.000 US dollar
Prijs van medische diensten voor natale zorg Dit bedrag is inclusief de kosten van natale zorg in het geval van de bevalling zonder complicaties. De kosten kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden en de kliniek. De prijs van deze diensten is exclusief de betaling in de gecompliceerde gevallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot reanimatie van de draagmoeder en de pasgeborene etc. 3.000 – 5.000 US dollar
Kosten van medicijnen tijdens het zwangerschap De kosten kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden. 1.000 -5.000 US dollar
Pre-implantatie genetische diagnostiek (wordt ALLEEN uitgevoerd om medische redenen) Afhankelijk van de kliniek en het laboratorium. Vanaf 800 US dollar per analyse
Verstrekken van accommodatie aan de draagmoeder (indien nodig) Als de draagmoeder zo ver woont dat het onmogelijk is haar toestand te controleren in overeenstemming met de eisen van medische professionals (buiten Moskou en regio Moskou), dan zal het bedrijf voor de accommodatie van de draagmoeder zorgen (een appartement/hotel/sanatorium huren). Het is verplicht dat de draagmoeder vanaf de 33e week van het zwangerschap in Moskou woont, alsmede op voorschrift van arts. 1.300 US dollar per maand