IVF met een Russische donor van oöcyten zonder het bezoek aan Rusland

In vele landen hebben sommige paren die een IVF-behandeling ondergaan te maken met een belangrijke belemmering dat er geen genetisch materiaal van vrouwelijke donoren (eicellen) aanwezig is. Daar komt nog bij dat niet elk gezin kan het zich om verschillende redenen (tijd-, financiële, organisatorische etc.) veroorloven om naar het buitenland te gaan voor het vinden van een geschikte eicellendonor en het uitvoeren van het IVF-programma. Voor deze paren bieden wij ons uniek programma "IVF met een Russische donor van oöcyten zonder het bezoek aan Rusland" dat u de mogelijkheid biedt om van de diensten van een Russische eicellendonor gebruik te maken en gelukkige ouders te worden.