Over draagmoederschap

Draagmoeder. Met ons is het zoeken betrouwbaarder!

Het draagmoederschap is een methode van geassisteerde voortplantingstechnieken (GVT) die in de gevallen toegepast wordt waarin de vrouw niet in staat is een kind uit dragen en te baren. De klinieken voor draagmoederschap zijn vrij wijdverbreid. Volgens de statistieken kiest elke honderdste patiënt van de Russische voortplantingscentra in de situatie van onvruchtbaarheid een overeenkomst met een draagmoeder te sluiten.

Het programma houdt in dat de draagmoeder door het ondertekenen van de overeenkomst haar toestemming geeft om door middel van IVF zwanger te worden, uit te dragen en te baren van het kind dat genetisch niet van haar is. Daarbij verbindt zich de draagmoeder ertoe de pasgeboren baby aan de biologische ouders af te staan, die als zijn vader en moeder geregistreerd zullen worden.

Het draagmoederschap is een GVT methode die door de Russische wetgeving wordt gereguleerd, namelijk door:

  • de Federale wet "Inzake beginselen van bescherming van de gezondheid van burgers in de Russische Federatie”;
  • het Gezinswetboek;
  • het Burgerlijke wetboek
  • de Wet Inzake de akten van de burgerlijke stand;

de Verordening van het Ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie.

Meer informatie over de wettelijke basis voor de procedure van het draagmoederschap vindt u op onze website in de afdeling "Draagmoederschap in Rusland."

Vrijwel elke kliniek die de procedure van het draagmoederschap uitvoert biedt een standaardmodel van overeenkomst, waarin een pakket aanvullende afspraken wordt voorzien welke door u en de draagmoeder ondertekend moeten worden. Beide partijen: de aanstaande ouders en de draagmoeder gaan hun eigen voorwaarden in de overeenkomst vastleggen, in de overeenkomst worden alle verplichtingen van hun opgenomen ten opzichte van elkaar.

De draagmoeder moet volledig aan de door de wetgeving bepaalde eisen voldoen.

De draagmoeder kan haar diensten zowel gratis (het wordt gedaan als de draagmoeder uw familielid of kennis is) als op commerciële basis verlenen.

U kunt proberen een draagmoeder zelf te vinden, maar het is een ingewikkelde en riskante manier. Daarom hebben veel koppels die een draagmoeder nodig hebben zulke optie gekozen als het wenden tot een kliniek voor draagmoederschap.

Ons bedrijf biedt de volledige begeleiding van de procedure in alle fasen daarvan, vanaf het selecteren van een draagmoeder en tot het inschrijven van het kind bij de instellingen van de burgerlijke stand.

Onze kliniek voor draagmoederschap is één van de grootste. We zorgen voor de volledige begeleiding van het draagmoederschapsrogramma.

Tot ons bedrijf wenden zich de onvruchtbare echtparen uit alle landen van de wereld die een draagmoeder nodig hebben en in elk concreet geval zijn we bereid om diensten op het hoogste niveau te verlenen, uitgaande van de behoeften van onze klanten.

Ons bedrijf heeft een leidende positie ten opzichte van andere medische centra die de diensten met betrekking tot draagmoederschap in Rusland verlenen.


Als u een draagmoeder nodig hebt en als details van dit onderwerp wil weten kunt u bij ons terecht via het telefoonnummer:
 007 495 215-55-44.
Wij wachten op uw telefoontje!