Onze garanties

Wanneer een echtpaar zich tot het IVF centrum wendt heeft het natuurlijk de voornemens zijn probleem van onvruchtbaarheid met behulp van specialisten op te lossen. De taak van artsen van het medische IVF centrum bestaat er in om de oorzaken van stoornissen te vinden en de nodige behandeling uit te voeren. In het IVF centrum werken specialisten met verschillende specialisaties: vruchtbaarheidsspecialisten, embryologen, genetici, verloskundigen/gynaecologen, urologen, andrologen, endocrinologen.

Klinieken voor kunstmatige bevruchting voeren de behandeling uit met behulp van verschillende GVT technieken, waaronder KI, IVF, ICSI. Voor elk van deze behandelingsmethoden van onvruchtbaarheid zijn er bepaalde medische indicaties. In vitro fertilisatie wordt door de artsen van IVF centra meestal voorschreven in geval van de tuba-peritoneale factor, terlijk het bij een aanzienlijke vermindering van mannelijke fertiliteit aanbevolen wordt ICSI toe te passen.

In de centra voor voor kunstmatige bevruchting wordt de ICSI behandeling bijvoorbeeld gebruikt in de gevallen wanneer er in het mannelijke ejaculaat een heel klein aantal morfologisch normale vormen van spermatozoïden aanwezig zijn.

Het is vanzelfsprekend dat voordat u deze of andere manipulaties ondergaat gaan de specialisten van de kliniek voor kunstmatige bevruchting de diagnostische activiteiten uitvoeren en rekening houden met alle eventuele contra-indicaties.

Geen enkel IVF centrum of kliniek voor draagmoederschap zal u een 100% garantie geven dat u door de toepassing van GVT methoden zwanger raakt en succesvol een kind uitdraagt, gezien het succes van de behandeling van een aantal factoren afhankelijk is, waaronder een element van toeval.

Ook wij kunnen u geen 100% garantie geven dat u in ons IFV centrum na de eerste poging zwanger raakt in het kader van het draagmoederschapsprogramma en (of) eicellendonatie. De reden is simpel: zulke garanties worden door de vruchtbaarheidsspecialisten noch aan u, noch aan ons gegeven.

Het IVF centrumkan niet garanderen dat het zwangerschap bij de draagmoeder perfect zal verlopen, het is een fysiologisch proces dat zelfs bij dezelfde vrouw altijd op verschillende manieren gebeurt. En onze draagmoeders zijn geen uitzondering van.

Maar ons IVF centrum:

  • geeft garantie dat de specialisten van ons bedrijf alles zullen doen wat mogelijk   en onmogelijk is dat uw deelname aan het draagmoederschapssprogramma in geen geval met onrust en stress is verbonden;
  • garandeert dat het onderzoek van de draagmoeder slechts door hoog kwalitatieve specialisten van het IVF centrum wordt gedaan;
  • garandeert dat al onze draagmoeders gezonde, adequateen positieve vrouwen zijn met een goede motivatie;
    • garandeert de volledige terugbetaling van het door u betaalde bedrag in geval van buitengewone situaties welke theoretisch kunnen optreden in verband met het uitvoeren van het draagmoederschapsprogramma.

Ons bedrijf heeft een leidende positie ten opzichte van andere medische centra die de diensten met betrekking tot draagmoederschap in Rusland verlenen.

Voor alles wat u wil weten over dit onderwerp kunt u bij ons IFV centrum terecht via het telefoonnummer:
 007 495 215-55-44.
Wij wachten op uw telefoontje!