Onze prestaties

Onzeresultatenvandebehandelingvanonvruchtbaarheidbijvrouwenenmannen

Ons bedrijf houdt zich al vele jaren bezig met zulk probleem als de behandeling van vrouwelijke en mannelijke onvruchtbaarheid. Wij komen te hulp zelfs wanneer mensen de hoop op de geboorte van een kind beginnen te verliezen.

Er kaneen mannelijke, vrouwelijke factor of een combinatie van factoren aan de onvruchtbaarheid ten grondslag liggen. Hert schema voor de behandeling van onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen wordt door de behandelende arts uitgewerkt op basis van de resultaten van het volledige onderzoek. Om de oorzaken van voortplantingsstoornissen te identificeren en een optimaal schema voor de behandeling van zowel vrouwelijke als mannelijke onvruchtbaarheid te bepalen worden er door de specialisten van de IVF klinieken gebruik gemaakt van moderne diagnostische technieken en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de voortplanting.

De behandeling van de mannelijke en vrouwelijke onvruchtbaarheidkan bestaan uit de therapie met medicamenten, een operatieve ingreep of het gebruik van geassisteerde voortplantingstechnieken.

Ons agentschap voor draagmoederschap voert de behandeling van vrouwelijke onvruchtbaarheid uit in de gevallen waarin de vrouw om gezondheidsredenen niet in staat is om een kind uit te dragen. Als de arts vaststelt dat het met de combinatie van factoren te maken heeft dan kan de behandeling van onvruchtbaarheid een ICSI behandeling en de eicellendonatie of spermadonatie voorzien. Als er de mannelijke onvruchtbaarheid vastgesteld is dan is de behandeling met de bevruchting met het donorsperma de enige oplossing.

Dankzij onze draagmoeders en specialisten van ons bedrijf die de onvruchtbaarheid bij vrouwen en mannen behandelen zijn er tot midden november 2011 al tweehonderd negentien kinderen geboren.

We zijn blij dat onze resultaten van de behandeling van mannelijke en vrouwelijke onvruchtbaarheid het mogelijk hebben gemaakt dat veel gezinnen het geluk van het vaderschap en moederschap konden ervaren, met sommige gezinnen blijven we het contact tot op heden te onderhouden.

We zijn trots dat bij ons bedrijf een team van echte professionals werkt: juristen, verloskundigen, gynaecologen, vruchtbaarheidsspecialisten, psychologen, die aanstaande ouders helpen onvoorziene gevaren te vermijden met betrekking tot de behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen met behulp van het draagmoederschap en hun droom zo snel mogelijk te verwezenlijken.