Draagmoederschap en andere GVT methoden in België

  • Onvruchtbaarheidsprobleem in België

 Het onvruchtbaarheidsprobleem is in België zeer nijpend. Volgens de statistieken raakt de vrouw niet zwanger bij ongeveer 15-17% van de echtparen.

Gelukkig kanhet gebruik van high-tech behandelingsmethoden van onvruchtbaarheid in België veel van dergelijke echtparen helpen. De kunstmatige bevruchting wordt in België voor de burgers gefinancierd (een aantal cycli).

  • Behandeling van onvruchtbaarheid door middel van IVF. België biedt het aan ...

 

Wat het land betreft waar een IVF medisch centrum kan worden gekozen biedt België veel voordelen voor. In een aantal Belgische klinieken wordt aan degenen die de procedure zoals IVF en ICSI moeten ondergaan aangeboden om een genetische pre-implantatie diagnostiek te laten doen, evenals een aantal andere procedures en manipulaties die het succes van het programma kunnen bevorderen.

België heeft IFV al lang erkend: deze behandelingen worden in de lokale medische centra al tientallen jaren toegepast en de effectiviteit ervan is vrij hoog.

De eicellendonatie wordt in België toegestaan, maar de leeftijd van de toekomstige moeder is strengt beperkt - tot 42 jaar.

  • Draagmoederschap: wordt in België niet verboden maar ook niet toegestaan

Wat de mogelijkheid tot gebruik van draagmoederschap betreft is de situatie daarmee in diverse landen ter wereld erg verschillend.

Alle landen kunnen over het algemeen in volgende groepen worden verdeeld waar:

  • draagmoederschap is toegestaan en geregeld op grond van de wetgeving;
  • draagmoederschap is niet door de wetgeving geregeld, maar is ook niet verboden;
  • draagmoederschap is verboden.

Als optie kande methode van draagmoederschap voor behandelingen van onvruchtbaarheid slechts op niet-commerciële basistoegepast worden, zoals het bijvoorbeeld inNederland, Spanje enCanada het geval is.

Zo een programma als draagmoederschap wordt in België niet gereguleerd. Dit is blijkbaar zowel een voordeel als een nadeel om het draagmoederschap hier te laten realiseren: België zal u door de wetgeving niet beschermen als er iets tijdens het uitvoeren van het programma gebeurt.

Omdie reden is België niet geschikt voor vele echtparen voor wie het draagmoederschap nodig is. Zij zijn gedwongen zich tot de agentschappen voor draagmoederschap in het buitenland te wenden, waar de verlening van de draagmoeder diensten op commerciële basis toegestaan is en door de wet wordt gereguleerd. Dat geeft de Belgische burgers de mogelijkheid een overeenkomst met een draagmoeder te sluiten, de voorwaarden waarvan in volledige overeenstemming met de bepalingen van de wet moeten zijn. Alleen op die manier kan gegarandeerd worden dat de rechten van zowel de draagmoeder als de genetische ouders beschermd worden.