Draagmoederschap en andere GVT methoden in Nederland

  • Behandelingsmethode van onvruchtbaarheid: IVF Medisch centrum, Nederland, op aanvraag

 

Het onvruchtbaarheidsprobleem is in Nederland zeer nijpend. Volgens de statistieken raakt de vrouw niet zwanger bij ongeveer 15-17% van de echtparen en ze moeten zich tot het IVF Medisch centrum wenden. Er worden in Nederland high-tech behandelingen voor onvruchtbaarheid ontwikkeld die veel van dergelijke echtparen kunnen helpen. De IVF behandeling (een aantal cycli) voor de burgers wordt in Nederland door de staat gefinancierd.

  • Land voor behandeling van onvruchtbaarheid – IVF kliniek. Nederland biedt het aan ...

 

Wat het land betreft waar een IVF Medisch centrum kan worden gekozen zal Nederland niet tot één van de eerste kandidaten behoren: de artsen hier geven meestal de voorkeur aan traditionele behandelingsmethoden van onvruchtbaarheid. De verwijsbrief voor een IVF en ICSI behandeling wordt in Nederland niet zo snel gegeven. Het is waarschijnlijk zo omdat in Nederland de eerste drie cycli van IVF of ICSI voor de burgers gratis worden uitgevoerd. Slechts 25% van de patiënten ontvangen de verwijsbrief naar het IVF Medisch centrum. InNederland wordt deze methode als laatstekans beschouwd, die toegepast wordt als alle andere middelen zijn uitgeput. De effectiviteit van het IVF en ICSI programma inNederland bedraagt  21%.

In een aantal Nederlandse klinieken wordt aan degenen die de procedure zoals IVF en ICSI moeten ondergaan wordt aangeboden om een genetische pre-implantatie diagnostiek te laten doen, evenals een aantal andere procedures en manipulaties die het succes van het programma kunnen bevorderen.

Nederland heeft al lang erkend dat de IVF en ICSI behandelingen al tientallen jaren in de lokale medische centra worden toegepast en de effectiviteit ervan is vrij hoog.

Het gebruik maken van IVF levert in Nederland een bepaalde bevolkingsgroei: elke 40ste kind is op die wijze verwekt, en dat alles ondanks de verknochtheid aan de klinische richtlijnen, wat de effectiviteit van de methode laat zien.

  • Draagmoederschap. De beperkingen in Nederland

 

Met betrekking tot het draagmoederschap, neemtNederlandeen tussen positie in. Het is bekend dat wat de mogelijkheid tot gebruik van draagmoederschap betreft verschilt de situatie daarmee enorm per land.

Alle landen kunnen over het algemeen in volgende groepen worden verdeeld waar:

  • draagmoederschap is toegestaan en geregeld op grond van de wetgeving;
  • draagmoederschap is niet door de wetgeving geregeld, maar is ook niet verboden;
  • draagmoederschap is verboden.

Als optie kande methode van draagmoederschap voor behandelingen van onvruchtbaarheid slechts op niet-commerciële basistoegepast worden, zoals het bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Spanje enCanada het geval is. Het is voor iedereen bekend die een bezoek aan het lokale IVF medische centrum ooit heeft gebracht:Nederland is ook in deze lijst opgenomen.

Volgens de Nederlandse wet is het draagmoederschap alleen maar op onbetaalbare basis mogelijk. De overeenkomst met de draagmoeder voorziet hier geen enkele betaling behalve de vergoeding van lopende uitgaven.

De reden dat het lokale draagmoederschap zo problematisch is is als volgt: Nederlandbiedt weinig kansen aan de biologische ouders, omdat het heel duidelijk is dat alleen een persoon die een zeer nauwe band met de vruw heeft (vriendin of familielid) kan de toestemming geven het kind gratis uit te dragen en te baren dat genetisch gezien niet van haar is. Omdie reden zijn vele Nederlandse echtparen voor wie de behandeling van onvruchtbaarheid bij een IVF kliniek de enige optie is gedwongen zich tot de agentschappen voor draagmoederschap in het buitenland te wenden, waar de verlening van de draagmoeder diensten op commerciële basis toegestaan is en door de wet wordt gereguleerd. Dat geeft de Nederlandse burgers de mogelijkheid een overeenkomst met een draagmoeder te sluiten, de voorwaarden waarvan in volledige overeenstemming met de bepalingen van de wet moeten zijn. Alleen op die manier kan gegarandeerd worden dat de rechten van zowel de draagmoeder als de genetische ouders beschermd worden.