Draagmoederschap in Rusland

Het draagmoederschap is een methode van geassisteerde voortplantingstechnieken (GVT) die lang genoeg in Rusland wordt gebruikt. Het draagmoederschap wordt door de wetgeving heel helder geregeld. Alleen in Moskou functioneren al een aantal agentschappen voor draagmoederschap. Als u van plan bent de draagmoeder diensten te gaan gebruiken, is het verstandiger om hulp van professionals in te schakelen – agentschappen voor draagmoederschap. Doe het liever niet op eigen risico, als u een draagmoeder nodig hebt. De overeenkomst met het agentschap is uw bescherming tegen onvoorziene problemen, zoals verteld in een artikel geplaatst in de afdeling ‘Hoe vind je een draagmoeder’.

Hoe wordt dus het draagmoederschap door de Russische wetgeving gereguleerd? Hoe worden de rechten van de draagmoeder en de genetische ouders in Rusland beschermd?

  • Draagmoederschap. Wetgeving van Rusland

Ten eerste is het de federale wet "Inzake beginselen van bescherming van de gezondheid van burgers in de Russische Federatie", waarin er aan de echtparen (met inbegrip van niet officieel getrouwde) en alleenstaande vrouwen het recht wordt toegekend op de deelname aan het draagmoederschap programma. Tegelijkertijd voorziet de wet inzake het draagmoederschap niet in de mogelijkheid voor paren van gelijk geslacht om aan het programma deel te nemen. Tot voor kort was de situatie anders: alleen de officieel geregistreerde koppels konden volgens de wet het probleem van onvruchtbaarheid op te lossen door gebruik te maken van een draagmoeder. De overeenkomst die in dit geval werd gesloten was juridisch gezien erg ingewikkeld. Maar na de aanname van de nieuwe wet zijn de andere bepalingen in werking getreden, welke de kring van personen aanzienlijk uitbreiden die het recht hebben gebruik te maken van de draagmoeder diensten.

In artikel 51 van het Gezinswetboek van de Russische Federatie wordt bepaald dat "Personen die hun schriftelijke toestemming hebben gegeven het embryo bij een andere vrouw te implanteren met het oog op het uitdragen kunnen later als ouders van het kind worden ingeschreven slechts met toestemming van de vrouw die het kind ter wereld heeft gebracht (draagmoeder)."

In artikel 52 van het Gezinswetboek van de Russische Federatie wordt bepaald dat "de echtgenoten die hun toestemming hebben gegeven het embryo bij een andere vrouw te implanteren en de draagmoeder (artikel 51, lid 4, deel twee van dit Wetboek) hebben/heeft geen recht om zich op deze omstandigheden te beroepen bij de betwisting van moederschap en vaderschap na de inschrijving van de ouders in het register van geboorten.”

Lid 5 van art. 16 van de wet "Inzake de akten van de burgerlijke stand" luidt als volgt: "Bij de staatsregistratie van de geboorte van het kind op basis van de verklaring van de echtgenoten, die hun toestemming hebben gegeven het embryo bij een andere vrouw te implanteren met het oog op het uitdragen, moet samen met het document, waaruit het feit van de geboorte van het kind blijkt, een document worden verstrekt, dat door een medische instelling is afgegeven en waarin het feit wordt bevestigd dat de toestemming van de vrouw is ontvangen die het kind ter wereld heeft gebracht (draagmoeder) om de aangegeven echtgenoten als ouders van het kind in te schrijven."

Daarnaast, gezien het draagmoederschap door de wetgeving wordt gereguleerd bij de Verordening van het Ministerie van Volksgezondheid van de Russische Federatie, waar in het bijzonder een aantal eisen voor draagmoeders zijn voorzien, zijn er indicaties en contra-indicaties voor draagmoederschap genoemd en de omvang van vereiste onderzoeken welke door de draagmoeder en de genetische ouders uitgevoerd moeten worden.

  • Overeenkomst met draagmoeder

Het agentschap voor draagmoederschap verplicht zicht de procedure binnen het kader van de overeenkomst tot draagmoederschap te begeleiden, gesloten tussen de draagmoeder en de biologische ouders.

Hebt u een geschikte draagmoeder geselecteerd dan sluit u met haar een overeenkomst in overeenstemming met de Russische wetten die de rechten zowel van de draagmoeder als de genetische ouders van het kind beschermt.

In de overeenkomst tot draagmoederschap (evenals in de bijlage bij de overeenkomst) worden alle verplichtingen van de partijen vastgesteld, alsook het bedrag en de wijze van betaling, evenals een aantal andere momenten die voor de partijen van de overeenkomst belangrijk en betekenis vol zijn en in elk geval afzonderlijk worden bepaald.

Hoe wordt een overeenkomst tot draagmoederschap gesloten?

Omeen overeenkomst tot draagmoederschap te sluiten komt u naar ons kantoor in Moskou. U kunt de versie van de overeenkomst kiezen, die voor u persoonlijk het meest geschikt lijkt te zijn, en onze advocaten vooraf raadplegen over alle vragen waarop u het antwoord wil weten. Ons bedrijf is bereid om u te helpen bij het verkrijgen van een bezoekvisum, uw ophalen en begeleiding tijdens uw verblijf in Rusland te organiseren, een tolk, oppas en persoonlijke arts te regelen.

Alle specialisten van ons bedrijf, zonder enige uitzondering, zijn professionals, daarom zijn we ervan overtuigd dat u geen problemen zult ondervinden in alle stadia van het draagmoederschap programma.

Ons bedrijf heeft een leidende positie ten opzichte van andere medische centra die de diensten met betrekking tot draagmoederschap in Rusland verlenen.

Voor alles wat u wil weten over dit onderwerp kunt u bij ons terecht via het telefoonnummer:
 007 495 215-55-44.
Wij wachten op uw telefoontje!